Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Sản phẩm so sánh
KÉT SẮT
Sắp xếp theo
Két sắt PORSCHE 120 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 670 * 450 * 460 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt PORSCHE 120 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 670 * 450 * 460 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt PORSCHE 110 điện tử
- Kích thước ngoài ( C*R*S) mm: 630 * 420 * 440
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt PORSCHE 80 điện tử
Thông số kỹ thuật Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 420 * 480 * 410 mm Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm: 220 * 390 * 260 mm Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm: 40 * 310 * 200 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt PORSCHE 60 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt PORSCHE 60 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt POSCHE 41 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 400 * 420 * 380 mm

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt POSCHE 41 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 400 * 420 * 380 mm
Trọng lượng: 60kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 74 khóa cơ cánh vàng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 890 * 625 * 405 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 74 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 890 * 625 * 405 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 74 điện tử cánh vàng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 890 * 625 * 405 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 74 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 890 * 625 * 405 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 74 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 890 * 625 * 405 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 54 khóa cơ đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 835 * 575 * 425 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 54 khóa cơ cánh vàng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 835 * 575 * 425 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 54 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 835 * 575 * 425 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 54 điện tử đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 835 * 575 * 425 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 54 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 835 * 575 * 425 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 54 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 835 * 575 * 425 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 45 khóa cơ đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 770 * 520 * 380 mm
Trọng lượng: 95kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 45 khóa cơ chìa bi cánh vàng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 770 * 520 * 380 mm
Trọng lượng: 95kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 45 khóa cơ cánh vàng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 770 * 520 * 380 mm
Trọng lượng: 95kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 45 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 770 * 520 * 380 mm
Trọng lượng: 95kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 45 Đổi Mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 770 * 520 * 380 mm
Trọng lượng: 95kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt 240 đổi mã + 2K
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 1200 * 600 * 580 mm
Trọng lượng: 250kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 150 DM
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 820 * 540 * 560 mm
Trọng lượng: 150kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 120 khóa cơ đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 670 * 450 * 460 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 120 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 670 * 450 * 460 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 120 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 670 * 450 * 460 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 110 điện tử đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 600 * 450 * 470 mm
Trọng lượng: 110kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 100 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 590 * 440 * 460 mm
Trọng lượng: 100kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 80 điện tử đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 420 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 80 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 420 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 80 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 420 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 60 khóa cơ đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 60 khóa cơ đen
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chông cháy 60 điện tử đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chông cháy 60 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 60 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 41 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 400 * 420 * 380 mm
Trọng lượng: 60kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy 41 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 400 * 420 * 380 mm
Trọng lượng: 60kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 160 vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 780 * 530 * 560 mm
Trọng lượng: 150kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 160 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 780 * 530 * 560 mm
Trọng lượng: 150kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 160 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 780 * 530 * 560 mm
Trọng lượng: 150kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 160 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 780 * 530 * 560 mm
Trọng lượng: 150kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 140 vân tay đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 135kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 140 vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 135kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 140 khóa cơ đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 135kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 140 khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 135kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 140 điện tử đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 135kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 140 điện tử
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 135kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 125 vân tay đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 125 vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 125 điện tử đen
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 125 đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 125 đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 80D Đồng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 540 * 370 * 460 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 80D khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 540 * 370 * 460 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cán đúc 80D khóa cơ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 540 * 370 * 460 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 80D Đổi mã
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 540 * 370 * 460 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc 80D 2K
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 540 * 370 * 460 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 405 * 505 * 420 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 405 * 505 * 420 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 405 * 505 * 420 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 405 * 505 * 420 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 405 * 505 * 420 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 400 * 420 * 380 mm
Trọng lượng: 50kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 640 * 450 * 480 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 540 * 370 * 460 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt an toàn có bánh xe
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 1250 * 720 * 480 mm
Trọng lượng: 240kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đỏ
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 730 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 80kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt an toàn xanh
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 608* 432 * 320 mm
Trọng lượng: 60kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt màu sữa
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 608* 432 * 320 mm
Trọng lượng: 60kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh vàng
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 608* 432 * 320 mm
Trọng lượng: 60kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 820 * 540 * 560 mm
Trọng lượng: 150kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 78kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 380 * 460 * 380 mm
Trọng lượng: 75kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 400 * 420 * 380 mm
Trọng lượng: 40kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt an toàn
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 730 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 80kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt an toàn
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 730 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 80kg

0Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt an toàn
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 730 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 80kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt an toàn
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 730 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 80kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 780 * 530 * 560 mm
Trọng lượng: 160kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt vân tay chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 695 * 500 * 530 mm
Trọng lượng: 140kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt vân tay
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 635 * 455 * 495 mm
Trọng lượng: 120kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt cánh đúc
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 405 * 505 * 420 mm
Trọng lượng: 70kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 1200 * 600 * 580 mm
Trọng lượng: 250kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 1120 * 670 * 455 mm
Trọng lượng: 200kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt vân tay + 2 khóa
Trọng lượng: 200kg

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt vân tay + 2K

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt chống cháy

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt ngân hàng K560

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt ngaanh hàng K370

Liên hệ: 0966 866 804

két sắt ngân hàng K90

Liên hệ: 0966 866 804

két sắt ngân hàng K70

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt ngân hàng K50

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt ngân hàng

Liên hệ: 0966 866 804

Két sắt màu sữa
Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: 730 * 480 * 410 mm
Trọng lượng: 80kg

Liên hệ: 0966 866 804

Tìm kiếm nước hoa
Vui lòng nhập Tên truy cập
Vui lòng nhập Mật khẩu
Đăng ký Quên mật khẩu?
 
Tags được quan tâm
 
 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM

Chi nhánh: CÔNG TY KÉT SẮT PHÚ SANG

Nhà máy sản xuất: Lập Thành - Đông Xuân- Quốc oai Hà Nội
(Khu Công Nghệ Cao Láng Hòa Lạc Hà Nội)

Website : www.ketsatphusang.com - www.ketsatnganhang.com

Email : ketsatphusang@gmail.com - Nội thất Phú Sang

HotLine : 09. 688. 668. 04 - 09. 668. 668. 04

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI 585 Quang Trung – Hà Đông - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thiết kế web bởi web123.vn
 
   
Hỗ trợ trực tuyến
0913 42 04 04